בקשה לחידוש הכרה בקורס מורים

החל מפברואר 2024, לאור החלטת הוועד המנהל בשיתוף עם הוועדה הפדגוגית  של הארגון, הוחלט כי הארגון יפקח על קורסי מורים שהוכרו על ידי הארגון וזאת על מנת לשמר את תו האיכות עליו אנו חתומים ולוודא שהקורסים המוכרים עומדים בכל הקריטריונים. 

הפיקוח יתבצע על ידי חברות הוועדה הפדגוגית אחת ל-5 שנים עבור כל קורס. 

ההליך יתחיל בפניה של הארגון אליכם במייל.

שימו לב! מורה שלא יענה למייל ולא ימלא את טופס הבקשה תוך 30 יום מהפנייה, נראה בכך הודעה על כך שאינו מעוניין לקבל את הכרת הארגון ושמו יוסר מרשימת הקורסים המוכרים.

מס’ הנחיות לקראת ההליך:

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המורה המכשיר מורים עצמו.
 • המורה הינו חבר.ת ארגון בפועל.
 • על מורות.ים נוספים שמעבירים קורסים בחסות המורה המכשיר המקורי (לדוגמה שלוחות של קורסים, מורים שהחליפו את המורה המכשיר המקורי) להגיש בקשה נפרדת להכרה כקורס חדש.
 • יש להיכנס ללינק כאן ולשלם עבור הבקשה (500 ש”ח) ולאחר מכן למלא את טופס הבקשה שיגיע אליכם במייל.
 • לבקשה יש לצרף את הסילבוס שלכם בהתאם לדרישות הארגון

הנחיות לכתיבת תכנית הקורס להגשה לוועדה הפדגוגית:

תנאי קבלה- הכשרה מוקדמת ביוגה: מינימום 2 שנות תרגול יוגה ע”י מורה ליוגה.

גיל: מעל 21 שנה. 

 • דרישות הקורס
 • שם הקורס
 • מטרות הקורס – יש לפרט
 • תיאור הקורס
 • אופן הלימוד
 • חובות התלמיד ודרישות הקורס לקבל הסמכה – יש לפרט
 • נושאי לימוד לפי תוכנית הלימודים לשנה א’ ולשנה ב (ראו הטבלה המצ”ב)
 • סילבוס מפורט – (ראו טבלת התכנים הנדרשים מטה) כמה מפגשים בשנה, כמה שעות כל מפגש, כמה זמן הפסקה. לכתוב בפירוט את התוכנית לכל מפגש תכני הלימוד, מהו אופן הלימוד. ( יש לצרף  למטה בעמוד את הטבלה כפי שמופיעה בעמוד הבקשה להכרה בקורס מורים)
 • מרצים אורחים – מה נושאי הלימוד שלהם, כמה שעות, מה ההכשרה שלהם. סך כל השעות של מרצים אורחים לא יעלה על 30% משעות הקורס הכולל, כלומר עד 150 שעות. 
 • ריטריט –ניתן לשלב ריטריט 1 בשנה כחלק מהקורס. נא לפרט את לוחות הזמנים והתכנים של הריטריט. במנין השעות בקורס- יש לכלול רק את שעות הלימוד בריטריט ללא הפסקות/זמני ארוחה/ זמני שינה. 

להגשת הבקשה יש להיכנס ללינק לתשלום, לאחר מכן יישלח אליכם טופס בקשה שיש למלא ואליו לצרף את כל המסמכים על פי ההוראות. לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם קרן במייל לכתובת isyogaa@gmail.com. תכנית הקורס והסילבוס חייבים להיות מוגשים בשפה העברית.

לצפייה בטופס הבקשה לחידוש ניתן להיכנס לקישור: https://forms.gle/h2wDQdLMjojTLWAc7   שימו לב כי כדי להגיש את השאלון יש קודם להסדיר את התשלום בלינק המצורף ולצרף את הקבלה לשאלון).

 

סילבוס 500 שעות

 

נושאי לימוד

פירוט
מספר שעות לימוד

שנה א’

מספר שעות לימוד

שנה ב’

סה”כ* מספר ש”ל נדרשות 

פילוסופיה והיסטוריה של היוגה

מבוא לנתיבי היוגה השונים (ראג’ה, בהקטי, ג’נאנה ואחרים)

מבוא הסטורי

טקסטים מרכזיים בפילוסופיה של היוגה (היוגה סוטרה של פטנג’לי, בהגוודגיטה, האתה יוגה פרדיפיקה, אופנישד)

  

70

אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה

   

60

אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בהוראתם

אסנה,

מודרות ובנדהות.

  

240

פרנייאמה

   

60

ריכוז והתבוננות

   

40

אתיקה 

אתיקה מקצועית, אמנה למורה, תפקידו של מורה ליוגה בחייו של התלמיד, גבולות.

  

2

צפיה והתנסות בהוראה / סטאז’

  

28

הגשת עבודות בכתב

   

4 לכל שנה

סה”כ

שעות לימוד 

  

500