קריטריונים ותהליך הגשת הבקשה להכרת הארגון בקורס להכשרת מורים ליוגה

קריטריונים למועמד

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
 • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל.
 • המועמד השתלם אצל מורים ליוגה בארץ ו/או בחו”ל.
 • המועמד/ת הינו מורה ליוגה בעל ניסיון מוכח של 13  שנים לפחות.


מסמכים שיש להגיש עם הבקשה

 • קורות חיים רלוונטים ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
 • סילבוס מפורט של הקורס כולל תכנית בת 500 שעות לימוד אקדמיות המתפרשות על פני שנתיים לפחות, כולל פירוט השעות המוקצות לכל נושא ולוח זמנים (פירוט התכנים היקף השעות הנדרש מפורט בטבלה המצורפת). 
 • מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.

הגשת הבקשה תיעשה במייל לכתובת isyogaa@gmail.com. תוכנית הקורס והסילבוס חייבים להיות מוגשים בשפה העברית.

במידה ותנאי הסף עומדים בקריטריונים, יזומן המועמד לראיון עם הוועדה הפדגוגית. והיה וימצא מתאים לניהול קורס להכשרת מורים ליוגה, תמליץ הוועדה הפדגוגית לוועד המנהל לאשר את קבלת המועמד כמורה מוסמך להכשרת מורים ליוגה. במידה והמבקש הגיש תכנית שאינה תואמת את דרישות הוועדה הפדגוגית, יקבל המבקש המלצות לשינוי התכנית ויוכל להגישה שוב. 

שימו לב! הוועדה הפדגוגית מושתתת על מתנדבים שנפגשים אחת לחודש ומוגשות לוועדה בקשות רבות, זימון הפגישה עם הוועדה עשוי לקחת עד כחצי שנה מרגע הגשת המסמכים. ביולי-אוגוסט הוועדה בפגרה

אנא היערכו בהתאם!

הכרת הארגון

מכשירי מורים המקבלים את הכרת הארגון,  יקבלו את לוגו הארגון וכן חותמת בינלאומית אותה יוכלו להטמיע בתעודות הסיום שלהם. הארגון יקיים קשר רציף עם הנהלות בתי הספר המאושרים על ידו. אחת לשנה יתבקשו מנהלי בתי הספר, לאשר כי התכנית שלהם זהה לתכנית שאושרה ע”י הוועדה. במידה וייערכו שינויים בתכנית יש להגיש את התוכנית מחדש לאישור. הוועד המנהל עשוי מידי פעם להתאים את הקריטריונים והתכניות על פי המצב והשינוים המתפתחים בתחום. במקרים חריגים יהיה רשאי הארגון להסיר את הכרתו במידה ויתברר כי לא עמדו בפועל בתנאים.

הנחיות לכתיבת תכנית הקורס להגשה לוועדה הפדגוגית

תנאי קבלה- הכשרה מוקדמת ביוגה: מינימום 2 שנות תרגול יוגה ע”י מורה ליוגה.

       גיל: מעל 21 שנה. 

 1. דרישות הקורס
 2. שם הקורס
 3. מטרות הקורס – יש לפרט
 4. תיאור הקורס
 5. אופן הלימוד
 6. חובות התלמיד ודרישות הקורס לקבל הסמכה – יש לפרט
 7. נושאי לימוד לפי תוכנית הלימודים לשנה א’ ולשנה ב (ראו הטבלה המצ”ב)
 8.  סילבוס מפורט – (ראו טבלת התכנים הנדרשים מטה) כמה מפגשים בשנה, כמה שעות כל מפגש, כמה זמן הפסקה. לכתוב בפירוט את התוכנית לכל מפגש תכני הלימוד, מהו אופן הלימוד.
 9. מרצים אורחים – מה נושאי הלימוד שלהם, כמה שעות, מה ההכשרה שלהם. סך כל השעות של מרצים אורחים לא יעלה על 30% משעות הקורס הכולל, כלומר עד 150 שעות. (קריטריון זה יכנס לתוקף החל מספטמבר 2024).
 10. ריטריט –ניתן לשלב ריטריט 1 בשנה כחלק מהקורס. נא לפרט את לוחות הזמנים והתכנים של הריטריט. במנין השעות בקורס- יש לכלול רק את שעות הלימוד בריטריט ללא הפסקות/זמני ארוחה/ זמני שינה.  

  

פירוט התכנים והיקף השעות הנדרש (יש להגיש בטבלה כזו):

נושא פירוט תכנים היקף (בשעות אקדמיות)

כלים ומיומנויות


לימוד והעמקה בכלים הטיפוליים של היוגה. 

התרגולים מתייחסים לכל שמונת אברי היוגה: יאמה, ניאמה, אסנה, פרניאמה, פרטיהרה, דהרנה, דיאנה, סמדהי.

תחת קטגוריה זו ניתן להכליל גם מנטרות ומודרות. הבנת השימוש בכלים אלו לתמיכה בתהליך הטיפולי.

110 שעות

מסורת ופילוסופיה
 1. התבוננות על יוגה תרפיה דרך אחד מהטקסטים הקנוניים של היוגה: יוגה סוטרה / האטה יוגה פרדיפיקה / אופנישדות וכו’.
 2. האנטומיה של הגוף הפראני
 3. האנטומיה של הגוף המנטלי
 4. מודל הגונות
 5. מודל הקושות
 6. אירוודה
 7. תזונה וצמחי מרפא
40 שעות

פיזיולוגיה אנטומיה ופסיכולוגיה – תפקוד תקין ופתלוגיות
 1. מערכת העצבים
 2. מערכת הדם
 3. מערכת הנשימה
 4. מערכת החיסון והמערכת הלימפטית
 5. מערכת הורמונלית
 6. מערכת שריר שלד
 7. נפש
 8. ראיית המכלול: הבנת הקונטקסט החברתי, משפחתי, אישי של ההתמודדות עם משבר בריאות
50 שעות

התנהלות מקצועית
 1. ניהול שיחה ראשונית
 2. חקר פתולוגיה – Research Literacy (ארגון מורי היוגה יעמיד המלצה לאתרים מהימנים למחקר בתחומים אלו).

 3. שאלון מקדים
 4. אבחון
 5. קביעת תוכנית עבודה ומטרות
 6. תיעוד ומעקב אחרי מטרות הטיפול
 7. גבולות מקצועיים ואתיקה
 8. הבנת הקשר הטיפולי
 9. התנהלות מקצועית מול עמיתים מתחומי טיפול אחרים
 10. כלים לחוסן ושמירה עצמית עבור המורה
 11. מודלינג *- case study מנוהל על ידי המורה (מומלץ להשקיע בכך לפחות 5 שעות)
35 שעות

פרקטיקום והדרכה
 1. 95 שעות התנסות מעשית
 2. 10 שעות תיעוד
 3. 7 שעות חניכה קבוצתית
 4. 3 שעות חניכה אישית
115 שעות

1

 

נושאי לימוד

פירוט
מספר שעות לימוד

שנה א’

מספר שעות לימוד

שנה ב’

סה”כ* מספר ש”ל נדרשות 

פילוסופיה והיסטוריה של היוגה

מבוא לנתיבי היוגה השונים (ראג’ה, בהקטי, ג’נאנה ואחרים)

מבוא הסטורי

טקסטים מרכזיים בפילוסופיה של היוגה (היוגה סוטרה של פטנג’לי, בהגוודגיטה, האתה יוגה פרדיפיקה, אופנישד)

  

70

אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה

   

60

אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בהוראתם

אסנה,

מודרות ובנדהות.

  

240

פרנייאמה

   

60

ריכוז והתבוננות

   

40

אתיקה 

אתיקה מקצועית, אמנה למורה, תפקידו של מורה ליוגה בחייו של התלמיד, גבולות.

  

2

צפיה והתנסות בהוראה / סטאז’

  

28

הגשת עבודות בכתב

   

4 לכל שנה

סה”כ

שעות לימוד 

  

500 *שעה אקדמית = 45 דקות

*אין לכלול את ההפסקות בחישוב השעות

*נושאים אלו ושעות הלימוד הם הבסיס ובגדר חובה. ניתן להוסיף תכנים ושעות בנוסף עליהם ולא במקום. 

נוכחות בקורס:

על התלמידים בקורס חלה חובת נוכחות ב- 80% מהשיעורים העיוניים והמעשיים. תלמיד אשר יעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד העיוניות והמעשיות, לא יורשה לגשת לבחינה.

בהתאם להחלטת הוועד המנהל מספטמבר 2020 :

הוועד המנהל והועדה הפדגוגית של ארגון מורי היוגה בישראל, ממליצים לאפשר לימוד און ליין כחלק מקורסי המורים בנושאים ובהיקף הבאים:

אנטומיה ופיזיולוגיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. פילוסופיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. יתר הנושאים יועברו אך ורק פרונטלית!

בעת סגר שנקבע על ידי הממשלה, מסיבות מגיפה כדוגמת הקורונה, מלחמה וכד’ ניתן להעביר שיעורים און ליין. מומלץ לנסות לצמצם למינימום את הלימוד און ליין ולתעל אותו שיעורים תיאורטיים ולא מעשיים.