הגשת בקשה להכרה בקורס מורים

קריטריונים למועמד

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
 • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל.
 • המועמד השתלם אצל מורים ליוגה בארץ ו/או בחו”ל.
 • המועמד/ת הינו מורה ליוגה בעל ניסיון מוכח של 13 שנים לפחות.


מסמכים שיש להגיש עם הבקשה

 • קורות חיים רלוונטיים ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
 • 1. כמה מילים פניה אישית מהמועמד לוועדה הפדגוגית
  2. שם הקורס
  3. דרישות הקורס
  4. מטרות הקורס
  5. חובות ודרישות לקבלת הסמכה

  6. אופן הלימוד:
  א. מספר מפגשים פרונטליים בשנה א’
  ב. מספר מפגשים פרונטליים בשנה ב’
  ג. כמה שעות כל מפגש בשנה א’
  ד. כמה שעות כל מפגש שנה ב’
  ה. מספר דק הפסקה בכל מפגש

  8. האם יש מפגשים אונליין, אם כן אנא פרט
  א. כמה מפגשים אונליין בשנה א / שנה ב’
  ב. נושאי הלימוד ומספר שעות כל מפגש שנה א’ / שנה ב’

  9. האם מתקיים ריטריט אם כן אנא צרף קובץ תוכנית ריטריט: כמה ימים, שעות, לוז מפורט, מיקום וכו’. שנה א’ / שנה ב’

  10. מרצים אורחים – שימו לב שעות מרצים אורחים/מסייעים לא יעלה על 30% מסך כל השעות, כלומר מקסימום 150 שעות. כל שאר השעות 350 שעות בהנחיית אישית של מגיש הבקשה. אנא צרף טבלה עם שמות מרצים אורחים, ההכשרה שלהם, נושאי לימוד מפורטים, מס שעות לימוד.

  11. סילבוס טבלה כללית מחולק לשנה א’ ושנה ב’
  בטבלה הכללית: נושא לימוד, פירוט תכנים, שעות לימוד שנה א שנה ב, סיכום שעות לכל שנה ולשנתיים. שימו לב שלאחר שנתיים לימוד מספר השעות המינימלי הוא 500 שעות.

  12. סילבוס מפורט– אנא צרף בקובץ תוכנית מפורטת לכל מפגש בקורס, שנה א’ ושנה ב’ על פי  דוגמת הטבלה למטה:
  כמה מפגשים בשנה, כמה שעות כל מפגש, כמה זמן הפסקה. לכתוב בפירוט את התוכנית לכל מפגש תכני הלימוד, מהו אופן הלימוד. שימו לב שהתוכנית צריכה להיות מפורטת בדיוק ע”פ ההנחיות. סילבוס שיוגש לא כנדרש יגרור עיכובים בתהליך. שימו לב – מס’ שעות מרצים/מנחים נוספים לא יעלה על 30% מסך שעות ההכשרה. המורה שמגיש את הבקשה צריך להיות נוכח ומלמד בפועל ב70% מסך כל השעות כלומר 350 שעות לפחות.

  13. אם יש סילבוס או תוכנית שנשלחת לתלמיד בעת ההרשמה לקורס, יש לצרף.

  14. נא לצרף מכתב המלצה מהמורה האישי שלך.

  תנאי קבלה לקורס- הכשרה מוקדמת ביוגה: מינימום 2 שנות תרגול יוגה ע”י מורה ליוגה.  גיל: מעל 21 שנה. 

במידה ותנאי הסף עומדים בקריטריונים, יזומן המועמד לראיון עם הוועדה הפדגוגית. והיה וימצא מתאים לניהול קורס להכשרת מורים ליוגה, תמליץ הוועדה הפדגוגית לוועד המנהל לאשר את קבלת המועמד כמורה מוסמך להכשרת מורים ליוגה. במידה והמבקש הגיש תכנית שאינה תואמת את דרישות הוועדה הפדגוגית, יקבל המבקש המלצות לשינוי התוכנית ויוכל להגישה שוב. 

שימו לב! הוועדה הפדגוגית מושתתת על מתנדבים שנפגשים אחת לחודש ומוגשות לוועדה בקשות רבות, זימון הפגישה עם הוועדה עשוי לקחת עד כחצי שנה מרגע הגשת המסמכים. ביולי-אוגוסט הוועדה בפגרה. אנא היערכו בהתאם!

הכרת הארגון

מכשירי מורים המקבלים את הכרת הארגון,  יקבלו את לוגו הארגון וכן חותמת בינלאומית אותה יוכלו להטמיע בתעודות הסיום שלהם. הארגון יקיים קשר רציף עם הנהלות בתי הספר המאושרים על ידו. אחת ל 5 שנים יתבקשו מנהלי בתי הספר, לחדש את הכרת התוכנית שאושרה ע”י הוועדה. במידה וייערכו שינויים בתוכנית יש להגיש את התוכנית מחדש לאישור. הוועד המנהל עשוי מידי פעם להתאים את הקריטריונים והתוכניות על פי המצב והשינויים המתפתחים בתחום. במקרים חריגים יהיה רשאי הארגון להסיר את הכרתו במידה ויתברר כי לא עמדו בפועל בתנאים.

להגשת הבקשה יש להיכנס ללינק לתשלום, לאחר מכן יישלח אליכם טופס בקשה שיש למלא ואליו לצרף את כל המסמכים על פי ההוראות. לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר עם קרן במייל לכתובת isyogaa@gmail.com. תכנית הקורס והסילבוס חייבים להיות מוגשים בשפה העברית.

לצפייה בשאלון ההכרה ניתן להיכנס לקישור:https://forms.gle/nnBWZfwVFFN7qnvg8 שימו לב כי כדי להגיש את השאלון יש קודם להסדיר את התשלום בלינק המצורף ולצרף את הקבלה לשאלון).

סילבוס 500 שעות

נושאי לימוד

פירוט

מספר שעות לימוד

שנה א’

מספר שעות לימוד

שנה ב’

סה”כ* מספר ש”ל נדרשות 

פילוסופיה והיסטוריה של היוגה

מבוא לנתיבי היוגה השונים (ראג’ה, בהקטי, ג’נאנה ואחרים)

מבוא הסטורי

טקסטים מרכזיים בפילוסופיה של היוגה (היוגה סוטרה של פטנג’לי, בהגוודגיטה, האתה יוגה פרדיפיקה, אופנישד)

  

70

אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה

   

60

אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בהוראתם

אסנה,

מודרות ובנדהות.

  

240

פרנייאמה

   

60

ריכוז והתבוננות

   

40

אתיקה 

אתיקה מקצועית, אמנה למורה, תפקידו של מורה ליוגה בחייו של התלמיד, גבולות.

  

2

צפיה והתנסות בהוראה / סטאז’

  

28

הגשת עבודות בכתב

   

4 לכל שנה

סה”כ

שעות לימוד 

  

500 

 

*שעה אקדמית = 45 דקות

*אין לכלול את ההפסקות בחישוב השעות

*נושאים אלו ושעות הלימוד הם הבסיס ובגדר חובה. ניתן להוסיף תכנים ושעות בנוסף עליהם ולא במקום. 

נוכחות בקורס:

על התלמידים בקורס חלה חובת נוכחות ב- 80% מהשיעורים העיוניים והמעשיים. תלמיד אשר יעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד העיוניות והמעשיות, לא יורשה לגשת לבחינה.

בהתאם להחלטת הוועד המנהל מספטמבר 2020 :

הוועד המנהל והועדה הפדגוגית של ארגון מורי היוגה בישראל, ממליצים לאפשר לימוד און ליין כחלק מקורסי המורים בנושאים ובהיקף הבאים:

אנטומיה ופיזיולוגיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. פילוסופיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. יתר הנושאים יועברו אך ורק פרונטלית!

בעת סגר שנקבע על ידי הממשלה, מסיבות מגיפה כדוגמת הקורונה, מלחמה וכד’ ניתן להעביר שיעורים און ליין. מומלץ לנסות לצמצם למינימום את הלימוד און ליין ולתעל אותו שיעורים תיאורטיים ולא מעשיים.