הגשת בקשה להכרה בקורסי מורים

תנאים ותהליך הגשת הבקשה להכרת הארגון בקורס להכשרת מורים ליוגה

תנאים למועמד

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
 • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל, לפחות שנתיים.
 • המועמד השתלם אצל מורים ליוגה בארץ ו/או בחו”ל.
 • המועמד/ת הינו מורה ליוגה בעל ניסיון מוכח של 13  שנים לפחות.

 

מסמכים שיש להגיש עם הבקשה

 • קורות חיים רלוונטים ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
 • סילבוס מפורט של הקורס כולל תכנית בת 500 שעות לימוד אקדמיות המתפרשות על פני שנתיים לפחות, כולל פירוט השעות המוקצות לכל נושא ולוח זמנים (פירוט התכנים היקף השעות הנדרש מפורט בטבלה המצורפת). 
 • מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.

הגשת הבקשה

הגשת הבקשה תיעשה במייל לכתובת isyogaa@gmail.com. תוכנית הקורס והסילבוס חייבים להיות מוגשים בשפה העברית.

במידה ותנאי הסף עומדים בקריטריונים, יזומן המועמד לראיון עם הוועדה הפדגוגית. והיה וימצא מתאים לניהול קורס להכשרת מורים ליוגה, תמליץ הוועדה הפדגוגית לוועד המנהל לאשר את קבלת המועמד כמורה מוסמך להכשרת מורים ליוגה. במידה והמבקש הגיש תכנית שאינה תואמת את דרישות הוועדה הפדגוגית, יקבל המבקש המלצות לשינוי התכנית ויוכל להגישה שוב. 

שימו לב! הוועדה הפדגוגית מושתתת על מתנדבים שנפגשים אחת לחודש ומוגשות לוועדה בקשות רבות, זימון הפגישה עם הוועדה עשוי לקחת עד כחצי שנה מרגע הגשת המסמכים. אנא היערכו בהתאם!

הכרת הארגון

מכשירי מורים המקבלים את הכרת הארגון,  יקבלו את לוגו הארגון וכן חותמת בינלאומית אותה יוכלו להטמיע בתעודות הסיום שלהם. הארגון יקיים קשר רציף עם הנהלות בתי הספר המאושרים על ידו. אחת לשנה יתבקשו מנהלי בתי הספר, לאשר כי התכנית שלהם זהה לתכנית שאושרה ע”י הוועדה. במידה וייערכו שינויים בתכנית יש להגיש את התוכנית מחדש לאישור. הוועד המנהל עשוי מידי פעם להתאים את הקריטריונים והתכניות על פי המצב והשינוים המתפתחים בתחום. במקרים חריגים יהיה רשאי הארגון להסיר את הכרתו במידה ויתברר כי לא עמדו בפועל בתנאים.

פירוט התכנים

פירוט התכנים והקף השעות הנדרש :

נושאים אלו ושעות הלימוד הם הבסיס ובגדר חובה. ניתן להוסיף תכנים ושעות בנוסף עליהם ולא במקום. 

 1. פילוסופיה והיסטוריה של היוגה- 70 ש”ל: מבוא לנתיבי היוגה השונים (ראג’ה, בהקטי, ג’נאנה ואחרים), מבוא הסטורי, טקסטים מרכזיים בפילוסופיה של היוגה (היוגה סוטרה של פטנג’לי, בהגוודגיטה, האתה יוגה פרדיפיקה, אופנישד)
 2. אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה- 60 ש”ל
 3. אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בהוראתם-  240 ש”ל: אסנה, מודרות ובנדהות.
 4. פרנייאמה – 60 ש”ל
 5. ריכוז והתבוננות – 40 ש”ל
 6. אתיקה – 2 ש”ל אתיקה מקצועית, אמנה למורה, תפקידו של מורה ליוגה בחייו של התלמיד, גבולות
 7. צפיה והתנסות בהוראה / סטאז’- 24 ש”ל
 8. הגשת עבודות בכתב – 4 ש”ל לכל שנה

סה”כ 500 ש”ל (מינימום)

*שעה אקדמית = 45 דקות , אין לכלול את ההפסקות בחישוב השעות.