הקוד האתי/אמנת מורי היוגה בישראל

אמנת חברי ארגון מורי היוגה בישראל  

אנו המורות והמורים ליוגה בישראל, יוצרים אמנה ברוח עקרונות מוסר אלה ומתחייבים לקיימם:  

פטנג‘לי, ב“יוגה סוטרה“ פרק שני, סוטרה 29 ,מביא את שמונת אברי היוגה: 

’ימה, ניאמה, אסנה, פרנהימה, פרטיהרה, דהרנה, דהיאנה, סמדהי‘. 

סוטרה 30 ב”יוגה סוטרה” של פטנג’לי – מפרטת את חמשת הימות -הסייגים החיצוניים/הציוויים החברתיים : 

’אהימסה – אי פגיעה; סאטיה – אמת; אסטיה – אי גניבה; ברהמצ‘ריה – פרישות; אפאריגרהה – אי צבירה‘. 

על הימות אומר פטנג‘לי בסוטרה 31: זו ההתחייבות הגדולה החובקת תבל, שאינה תלויה בלידה, במקום, בזמן,  ובנסיבות‘. 

בצניעות ובענווה אנו מכירים/ות בכך שהאמת היא חופשית לעולם וידיעותיי ותשובותיי הן יחסיות. 

אנו מאמינים/ות בעיקרון שמכל מלמדיי השכלתי ואנו מכירים/ות להם/ן תודה על כך. 

אנו מכירים/ות בכך שאחריות גדולה ונכבדת היא לשמש מדריך/ה לאנשים אחרים והם באים אלינו בלב הנותן בנו אמון,  במהלך עבודתנו נוצר בינינו קשר אישי ואנו מבינים/ות שיש לנו יכולת השפעה על תלמידינו. 

אנו מקבלים/ות על עצמנו את הכללים הבאים: 

1 .לכבד כל תלמיד ולהתייחס אליו באופן שווה ללא הבדל דת, מין, מגדר, מוצא אתני, או דעה. 

2 .לדאוג לבריאותו של כל תלמיד, במסגרת המנדט שניתן לי, להכיר את מגבלותיו ואת הסיבות שהביאו אותו ליוגה.  להפנות אותו לטיפול רפואי, פסיכולוגי או אחר במידת הצורך. 

3 .לפתח בתלמידי חוסר תלות. 

4 .ליצור סביבת עבודה בטוחה ולציין את הסכנות הטמונות בתנוחות ובתרגילים. 

5 .שלא לנצל לרעה את סמכותי כמורה בשום תחום. 

6 .לכבד את פרטיותו של כל תלמיד/ה ולשמור כל מידע שיש בידי כחסוי. 

7 .שלא לאפשר בשיעורים מגע שיש בו משום הצקה מינית או פגיעה ושלא לקיים עם תלמידיי קשרים אינטימיים. 

8 .לשמור על דיבור הולם ומכבד לכל תלמידי.  

9 .לכבד מסורות שונות של היוגה ולא להציע את הדרך שלי כדרך היחידה המובילה לשחרור. 

10 .שלא לגנות או להוציא לשון הרע על מורים אחרים, ולא ללכת רכיל. 

11 .להתעדכן, להשתלם, לבקש עזרה במקרים בהם ידיעתי אינה מספקת. 

12 .ללמד את תחומי היוגה אותם למדתי ובהם אני משתלם ומתאמן. 

13 .לנהוג בהגינות וצניעות דרך בנושאים כספיים. לגבות מחירים סבירים המותאמים לרמתי המקצועית , ולעזור  למתקשים בתשלום. 

14 .לספק חשבוניות בזמן עבור תלמידי.  

אנו חברי ארגון מורי היוגה בישראל 

הובא בפני החברים בחודש אוקטובר, 2014 ,עודכן בדצמבר, 2020 

מירה ארצי פדן, יו”ר וועדת האתיקה