קורסים ביוגה תרפיה מוכרים על ידי הארגון

זוהר שפירא מנצורה

אשטנגה וויניאסה דינאמית.
בבית הנוער העברי בירושלים
שנה א’ בימי חמישי ב 10:00-15:00.
שנה ב’  בימי רביעי ב 10:00-15:00.

מייל: zohar317@gmail.com

זוהר שפירא מנצורה

אשטנגה וויניאסה דינאמית.
בבית הנוער העברי בירושלים
שנה א’ בימי חמישי ב 10:00-15:00.
שנה ב’  בימי רביעי ב 10:00-15:00.

מייל: zohar317@gmail.com

זוהר שפירא מנצורה

אשטנגה וויניאסה דינאמית.
בבית הנוער העברי בירושלים
שנה א’ בימי חמישי ב 10:00-15:00.
שנה ב’  בימי רביעי ב 10:00-15:00.

מייל: zohar317@gmail.com