קריטריונים ותהליך הגשת הבקשה להכרת הארגון בקורס התמחות ביוגה תרפיה לצבירה של 200 שעות התמחות (היקף מינימלי 70 שעות)

קורסי התמחות ביוגה תרפיה הם קורסים ממוקדים בתחום תוכן מסוים הרלוונטי ליוגה תרפיה או קורסים המרחיבים את ההבנה בתחום היוגה תרפיה. מטרת קורסים אלו להעמיק בהבנה של פתולוגיות ולרכוש כלים מעולם היוגה לתמוך ולהיטיב עם המתמודדים עם הפתולוגיות. קורסים אלו יהיו בנפח של  לפחות 70 שעות אקדמיות (45 דקות נטו*70). לצורך השלמת ההכשרה למורה ליוגה תרפיה נדרשות 200 שעות של קורסי התמחות / העמקה / הרחבה.

קריטריונים למועמד

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
 • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל.
 • המועמד השתלם אצל מורים ליוגה בארץ ו/או בחו”ל.
 • המועמד/ת הינו מורה ליוגה בעל ניסיון מוכח של 13 שנים לפחות.
 • עוסק ביוגה תרפיה 7 שנים

מסמכים שיש להגיש עם הבקשה

 • קורות חיים רלוונטים ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
 • סילבוס מפורט של הקורס כולל תכנית בת 70 שעות לימוד אקדמיות לפחות , כולל פירוט השעות המוקצות לכל נושא ולוח זמנים (פירוט התכנים היקף השעות הנדרש מפורט בטבלה המצורפת). 
 • מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.
 • עלות הגשת הבקשה 1200 ש”ח

הנחיות לכתיבת תכנית הקורס להגשה לוועדה ליוגה תרפיה

 1. תנאי קבלה לקורסניתן להשתתף בקורסים אלו גם ללא הכשרה קודמת בתחום היוגה (אין דרישה לתעודה המוכרת על ידי הארגון כמורה ליוגה).

ארגון מורי היוגה ממליץ למורי הקורס לערוך ראיון התאמה לקורס.

 1. שם הקורס
 2. מטרות הקורס – יש לפרט
 3. תיאור הקורס
 4. אופן הלימוד
 5. חובות התלמיד ודרישות הקורס לקבלת הסמכה – יש לפרט 
  1. חובת השתתפות פרונטלית: 80% מסך שעות הקורס* 
 6. נושאי לימוד לפי תוכנית הלימודים (ראו הטבלה המצ”ב)
 7.  סילבוס מפורט – (ראו טבלת התכנים הנדרשים מטה) כמה מפגשים בשנה, כמה שעות כל מפגש, כמה זמן הפסקה. לכתוב בפירוט את התוכנית לכל מפגש תכני הלימוד, מהו אופן הלימוד.
 8. מרצים אורחים – מה נושאי הלימוד שלהם, כמה שעות, מה ההכשרה שלהם.

לתשלום ומילוי טופס הבקשה >>

הערה – יש להיות מחוברים לאתר כחברי ארגון מורי היוגה לפני התשלום והגשת הבקשה

פירוט התכנים והיקף השעות הנדרש לקורס התמחות מינימום 70 שעות (יש להגיש בטבלה כזו):

נושאפירוט תכניםהיקף (באחוזים ביחס קורס השלם)

כלים ומיומנויות
 • התאמת האימון
 • קונטראינדיקציות
 • עקרונות הטיפול ביוגה במצב הספציפי – כולל היבטים פילוסופיים ורגשיים-נפשיים

 


40 אחוזים

פתלוגיה
 • סקירת עומק של הפתלוגיה בראי הרפואה המערבית
 • סקירת עומק של הפתלוגיה בראי היוגה

 


20 אחוזים

התנהלות מקצועית
 • אבחון
 • תכנית טיפול
 • תיעוד ומעקב
 • סיום טיפול
 • המרחב המקצועי (scoop of practice)
 • אתיקה מקצועית
 • תקשורת עם הצוות המטפל

 


10 אחוזים

פרקטיקום והדרכה
 • 75% מהשעות העומדות לרשות הפרקטיקום יוקדשו להתנסות בפועל של התלמידים בקורס ההכשרה בהוראה של מתמודדים עם אתגרי בריאות רלוונטים לתחום הקורס.
 • 10% מהשעות בפרקטיקום יוקדשו לתיעוד
 • 12% משעות הפרקטיקום יוקדשו להדרכה קבוצתית – הצגה וניתוח של מקרים מההתנסות המעשית
 • 3% משעות הפרקטיקום יוקדשו לחניכה אישית ומשוב אישי

 


30 אחוזים