פנייה לועדת האתיקה

הוועדה תתייחס לפנייתכם ותברר תלונות ברצינות וביסודיות, וחברות וחברי הוועדה מחויבים לסודיות. ועדת האתיקה משמשת כתובת גם לשאלות ובקשת הבהרות לגבי סוגיות אתיות.