קריטריונים להצטרפות לארגון

קריטריונים להצטרפות כחברים בארגון מורי היוגה ותנאי הצטרפות לביטוח הקבוצתי

  • בוגרי קורס מורים 500 שעות ומעלה (יש לצרף תעודות) – יוכרו כמורה מוסמך. 
  • בוגרי קורס מורים 200 שעות עד 499 שעות (יש לצרף תעודות) – יוכרו כמורים בהתמחות. 
  • מורים שעברו קורס 200 שעות בקורס מוכר בחו”ל או בישראל, יוכלו להשלים ל 500 שעות אצל אחד מהמורים המוכרים על ידי הארגון או אצל מורה אחר – בקורס תהליכי (קורס של שנה לפחות). לבקשת ההכרה כמורה מוסמך יש לצרף תעודה/סילבוס/לינק לקורס ומכתב אישור מהמורה.
  • מורים שאינם מעוניינים להשלים ל 500 שעות, מעמדם יישאר- מורה בהתמחות. שימו לב כי תעריף הביטוח למורה בהתמחות גבוה יותר ממורה מוסמך.
  • חברי ארגון שהיו חברים ברצף עד 1.1.2018- מעמדם נשאר כמורים מוסמכים בכל מקרה.
  • מורים חדשים ליוגה לילדים יוכלו להיות חברי ארגון ומבוטחים, כמורים ליוגה לילדים, רק אם עברו קורס מורים ליוגה לילדים המוכר על ידי הארגון, וילמדו רק את קבוצת הגיל עבורה הוכשרו. 

*קריטריונים אלו תקפים החל מ  1.1.2018