נרשמת כחבר ארגון?

במקום לשכוח לשלוח לנו במייל את תעודת ההסמכה שלך ולשכוח שלח לנו כאן! 

ללא תעודת ההסמכה לא נוכל לאשר את החברות בארגון. 

שימו לב אפשר לעלות כמה במקביל.