פירוט התכנים והיקף השעות הנדרש
בקורסי מורים ליוגה

נושאי לימודפירוטסה”כ* מספר ש”ל נדרשות 
פילוסופיה והיסטוריה של היוגהמבוא לנתיבי היוגה השונים (ראג’ה, בהקטי, ג’נאנה ואחרים) מבוא הסטורי טקסטים מרכזיים בפילוסופיה של היוגה (היוגה סוטרה של פטנג’לי, בהגוודגיטה, האתה יוגה פרדיפיקה, אופנישד)70
אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה60
אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בהוראתםאסנה, מודרות ובנדהות.240
פרנייאמה60
ריכוז והתבוננות40
אתיקה אתיקה מקצועית, אמנה למורה, תפקידו של מורה ליוגה בחייו של התלמיד, גבולות.2
צפיה והתנסות בהוראה / סטאז’28
הגשת עבודות בכתב4 לכל שנה
סה”כשעות לימוד 500 

*שעה אקדמית = 45 דקות

*אין לכלול את ההפסקות בחישוב השעות

*נושאים אלו ושעות הלימוד הם הבסיס ובגדר חובה. ניתן להוסיף תכנים ושעות בנוסף עליהם ולא במקום. 

נוכחות בקורס:

על התלמידים בקורס חלה חובת נוכחות ב- 80% מהשיעורים העיוניים והמעשיים. תלמיד אשר יעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד העיוניות והמעשיות, לא יורשה לגשת לבחינה.

בהתאם להחלטת הוועד המנהל מספטמבר 2020 :

הוועד המנהל והועדה הפדגוגית של ארגון מורי היוגה בישראל, ממליצים לאפשר לימוד און ליין כחלק מקורסי המורים בנושאים ובהיקף הבאים:

אנטומיה ופיזיולוגיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. פילוסופיה: 50% מסך השעות המופיעות בסילבוס. יתר הנושאים יועברו אך ורק פרונטלית!

בעת סגר שנקבע על ידי הממשלה, מסיבות מגיפה כדוגמת הקורונה, מלחמה וכד’ ניתן להעביר שיעורים און ליין. מומלץ לנסות לצמצם למינימום את הלימוד און ליין ולתעל אותו שיעורים תיאורטיים ולא מעשיים.