*מבינ.ה ומאשר.ת שאישור החברות מותנה באישור תעודת ההסמכה שנששלחת למייל isyogaa@gmail.com כתנאי להצטרפות לארגון‏
אני מסכימ.ה לקבלת דיוור - כחבר.ת עמותה את.ה מחויב.ת לקבל דיוור הקשור בהתנהלות העמותה