yogastanch2
מאיר קירשנר
אזור שירות: מרכז
מבוגרים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים
בכיר/ה

קצת על עצמי:

טרם עודכן
מבוגרים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים

יש לוודא שתעודת הזהות מעודכנת בכרטיס המורה שלך.
במידה ולא, אנא עדכן לפני הנפקת תעודת החבר.

דילוג לתוכן