yogastanch2
מיטל גניגר
אזור שירות: מרכז
מבוגרים, יוגה לנשים בהריון
ויג׳ננה יוגה , יוגה לנשים בהריון

קצת על עצמי:

טרם עודכן

יש לוודא שתעודת הזהות מעודכנת בכרטיס המורה שלך.
במידה ולא, אנא עדכן לפני הנפקת תעודת החבר.

דילוג לתוכן