yogastanch2
Yoga Mind - עפרה ולטר
אזור שירות: צפון

קצת על עצמי:

מלמד יוגה משנת: 2017

במפגש נקבל יחד את עצמינו, נתרגל אסנות תוך התמקדות בגוף והמחשבה. נתבונן בנשימה, במחשבות ובהכרה. בתרגול נוביל את עצמינו למצב תודעתי גבוה. מצב תודעתי בו נגלה שאנחנו הרבה יותר ממה שאנו חווים את עצמנו, מצב תודעתיבו נחווה את האחדות שלנו עם הכל. נגלה את עוצמת הנשימה בתרגול היוגה. ונעמיק בהתחברות פנימה לאותו מרחב שקט המאפשר ריפוי ותנועה.

יש לוודא שתעודת הזהות מעודכנת בכרטיס המורה שלך.
במידה ולא, אנא עדכן לפני הנפקת תעודת החבר.

דילוג לתוכן