בקשה להכרת הארגון במורה ליוגה תרפיה

בכדי לאפשר גמישות מקסימלית בתהליך ההתפתחות המקצועית של מורים ליוגה שמעוניינים לעסוק ולהיות מוכרים כיוגה תרפיסטים, אנו מציעים מסלול מודולרי, בו ישנה צבירה של שעות הכשרה בקורסים מפוקחים על ידי הארגון, במטרה לוודא כי תהליך ההכשרה יספק למורי היוגה את הידע והמיומנויות הנדרשים ממי שעוסק ביוגה תרפיה.

קריטריונים להגשת בקשה להכרה במורה ליוגה תרפיה

  • מורה מוכר.ת ליוגה שעשה.תה קורס של 500 ש’ל. (או מורה שהוכר ע”י הארגון לפני שנת 2018). 
  • המורה הינו חבר ארגון בפועל.
  • בעל.ת ניסיון של שנתיים לפחות בהוראת יוגה.
  • המלצה ממורה מלווה
  • בוגרים של קורסי התמחות של 200 ש”ל או 350 ש”ל שהוכרו על ידי הארגון יכולים להיות מוכרים כמורים ליוגה תרפיה 200 ש”ל או 350 ש”ל בהתאמה. ניתן לקבל הכרה כמורה ליוגה תרפיה 200 ש”ל גם בצבירה של 3 קורסי התמחות בני 70 ש”ל כל אחד.
  • עלות הגשת הבקשה- תשלום חד פעמי  בסך 200 ש”ח
  • בוגרי קורסי בסיס וקורסי התמחות – שהוכרו על ידי הארגון ( סה”כ לפחות 550 ש”ל ביוגה תרפיה בקורסים מוכרים ) יוכלו גם הם להגיש בקשה מקוצרת באותו הטופס להכרה כיוגה תרפיסט.

לטופס הבקשה יש לצרף קובץ קורות חיים וכן את התעודות המעידות על הקורסים ליוגה תרפיה שעברתם. שימו לב שיש לסרוק את כל התעודות לקובץ pdf אחד ולצרפן לטופס.