הקוד האתי ליוגה תרפיסט

קוד אתי ואחריות מקצועית ליוגה-תרפיסטים ומורים יוגה-תרפיה

הקדמה

יוגה-תרפיה היא אימון מותאם שבו נעשה שימוש מושכל ומקצועי בשיטות וכלים מעולם היוגה ומטרתו להיטיב ולתמוך בתהליכי התמודדות עם אתגר בריאות גופני או נפשי.

כיוגה-תרפיסטים וכמורים ליוגה-תרפיה אנו מכירים באחריותנו ליצור סביבה בטוחה ללמידה ולרפואה עבור המטופלים והתלמידים. אנו מחויבים להתנהל בדרך התואמת את עקרונות היוגה. אנו מכבדים את העקרונות האתיים של היוגה, כפי שפירט פטנג’לי בשני האיברים הראשונים מתוך שביל שמונת האיברים (יאמה וניאמה), ומשתדלים לשלב עקרונות אלה בעבודתנו המקצועית.

יוגה-תרפיסטים ומורים ליוגה-תרפיה,המוסמכים על ידי ‘ארגון מורי היוגה בישראל’, מתחייבים לעבודה אחראית ואתית, לצמיחה מקצועית ואישית, ולתרומה לצמיחת ענף היוגה תרפיה. לפיכך אנו מתחייבים לכבד את קוד האתיקה והאחריות המקצועית.

1. התחייבות למטופלים ולתלמידים

אני מתחייב.ת:

 1. לכבד את הזכויות ואת הכבוד של מטופליי ותלמידיי.
 2. לספק את שירותיי לכל אדם ללאכל אפליה.
 3. להסביר למטופלים ולתלמידים על האימון וההמלצות, ולהצהיר הצהרות מציאותיות בלבד על יתרונות היוגה תרפיה.
 4. לשמור על סודיות המידע שהתקבל במהלך הטיפול. עם זאת, אם נראה שהמטופל מהווה איום מסוכן וממשי לעצמו או לאחרים, או במקרים בהם החוק מחייב זאת, מותרת חשיפת המידע לרשויות החוק ולבני משפחת המטופל/תלמיד.
 5. לשמור על גבולות מקצועיים בקשרים עם המטופלים והתלמידים, להימנע מכל קשר העלול לנצל את אמונם.
 6. להקפיד על רישום מדויק של תהליך הטיפול.
 7. לספק תרפיה ביוגה במידת המיומנות והידע שלי בלבד.
 8. לספק למטופלים ולתלמידים טיפול ברמה הגבוהה ביותר.
 9. להמליץ על מטפלים מתאימים אחרים בעת הצורך והעניין.
 10. להימנע מטיפול במקרה של אי מסוגלות לטפל באופן בטוח ומועיל בעקבות ירידה ביכולות (כגון, מתן טיפול תחת השפעת אלכוהול או סמים).
 11. לחפש עזרה מקצועית ומתאימה עבור עצמי בכל סוגיה אישית המורידה את יכולתי לטפל באופן בטוח ומועיל.
 12. להגיש חשבוניות מדויקות והוגנות לכל המטופלים והתלמידים ולכל משלם אחר.
 13. לא לקבל ולא לשלם עמלה עבור הפניית מטופלים ותלמידים.
 14. לקבל אישור להשתמש במגע אתי בצורה ברורה ובהירה, על פי הצורך, במפגשים פרטניים ובשיעורים קבוצתיים, ולפעול על פיו.
 15. להימנע מקשר מיני עם מטופלים או תלמידים לאחר שהקשר המקצועי נוצר.
 16. לפעול בזהירות רבה בכל קשר אישי עם מטופלים ותלמידים לשעבר, מתוך מודעות לכך שקשר מיני עם מטופלים או תלמידים לשעבר עלול לגרום נזק ניכר, והוא מנצל את האמון שנבנה בזמן הקשר המקצועי.

2. התחייבות לציבור הרחב

אני מתחייב.ת:

 1. לספק מידע מדויק על מעמדי המקצועי: השכלה, הדרכה וניסיון, קשרים מקצועיים, וסטטוס האישור המקצועי.
 2. להשתמש בתארים המקצועיים שלי בהתאם לאישורים שיש בידי, ובכללם התארים שהארגון דורש או מעניק.
 3. לפרסם מידע מדויק, כן וישר בלבד.
 4. להימנע מהצהרות על יעילות היוגה תרפיה אם אינן נתמכות על ידי הניסיון הידוע במקצוע.
 5. לכבד את היושרה של סוגים אחרים של טיפול ומסורות אחרות של בריאות, ולפתח קשרים של שיתוף פעולה על מנת להשיג את האיכות הגבוהה ביותר של טיפול למטופלים ולתלמידים.

3. התחייבות למקצוע

אני מתחייב.ת:

 1. לעבוד למען גישה שוויונית לשירותי תרפיה ביוגה ללא אפליה בין מטופלים.
 2. על מנת לשפר את מיומנותי ביוגה תרפיה עלי להמשיך ולהשתתף בסדנאות, קורסים ולימודים. 
 3. להשתדל לתקשר עם עמיתים באופן מקצועי, מאוזן, ומדויק עובדתית.
 4. לספק מידע מדויק, כן, וישר בנוגע לכל טופס, דרישה, חקירה או הליך משמעתי של הארגון.
 5. לעמוד במדיניות הארגון הקשורה לחברותי בו, להכרה  בי והאישור שלי.