קריטריונים ותהליך הגשת בקשה להכרת הארגון
בקורס בסיס 350 ש'

קורס בסיס ביוגה תרפיה

מטרת הקורס היא לתת בסיס רחב הכולל הן כלים להתאמת האימון, והן העמקת הידע הפילוסופי שיכול לסייע למי שחווה משבר בריאות. בנוסף הקורס ייתן למורה היוגה ידע תיאורטי ומעשי בהתנהלות מקצועית נאותה במערכת יחסים טיפולית. 

קריטריונים למועמד

 • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המנחה את הקורס) עצמו.
 • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל.
 • המועמד השתלם אצל מורים ליוגה בארץ ו/או בחו”ל.
 • המועמד/ת הינו מורה ליוגה בעל ניסיון מוכח של 15  שנים לפחות.
 • עוסק ביוגה תרפיה 10 שנים
 • על המועמד להיות מוכר כיוגה תרפיסט ע”י הארגון (ניתן להגיש את בקשת ההכרה במקביל).


מסמכים שיש להגיש עם הבקשה

 • קורות חיים רלוונטים ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
 • תכנית הקורס – על פי המפורט בהנחיות.
 • מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.
 • עלות הגשת הבקשה 1500 ש’.

הנחיות לכתיבת תכנית הקורס להגשה לוועדה ליוגה תרפיה

כולל תכנית בת 350 שעות לימוד אקדמיות , כולל פירוט השעות המוקצות לכל נושא ולוח זמנים (פירוט התכנים היקף השעות הנדרש מפורט בטבלה המצורפת). 

 1. שם הקורס
 2. מטרות הקורס 
 3. תיאור הקורס
 4. חובות התלמיד ודרישות הקורס לקבלת הסמכה – 
  1. דרישה מטעם הועדה – חובת השתתפות פרונטלית: 80% מסך שעות הקורס* 
  2. המלצה של הועדה לשילוב של עבודה מסכמת / מבחן.
 5.  סילבוס מפורט – (ראו טבלת התכנים הנדרשים מטה) כמה מפגשים בשנה, כמה שעות כל מפגש, כמה זמן הפסקה. לכתוב בפירוט את התוכנית לכל מפגש תכני הלימוד, מהו אופן הלימוד, מי מנחה את המפגש. ראו דוגמה. יש להגיש את הסילבוס כפי שיימסר למשתתפים ולפרט את השעות בטבלת העזר. יש למלא את הטבלה, להוריד אותה ולשלוח כקובץ מצורף לבקשה. להורדת הטבלה לחצו כאן
 6. נושאי לימוד לפי תוכנית הלימודים (ראו הטבלה המצ”ב)
 7. מרצים אורחים – מה נושאי הלימוד שלהם, כמה שעות, מה ההכשרה שלהם. סך כל השעות של מרצים אורחים לא יעלה על 30% משעות הקורס הכולל. (קריטריון זה יכנס לתוקף החל מספטמבר 2024).

לתשלום ומילוי טופס הבקשה >>

הערה – יש להיות מחוברים לאתר כחברי ארגון מורי היוגה לפני התשלום והגשת הבקשה

סילבוס לקורס 350 שעות

נושאפירוט תכניםהיקף (בשעות אקדמיות)

כלים ומיומנויות


לימוד והעמקה בכלים הטיפוליים של היוגה. 

התרגולים מתייחסים לכל שמונת אברי היוגה: יאמה, ניאמה, אסנה, פרניאמה, פרטיהרה, דהרנה, דיאנה, סמדהי.

תחת קטגוריה זו ניתן להכליל גם מנטרות ומודרות. הבנת השימוש בכלים אלו לתמיכה בתהליך הטיפולי.

110 שעות

מסורת ופילוסופיה
 1. התבוננות על יוגה תרפיה דרך אחד מהטקסטים הקנוניים של היוגה: יוגה סוטרה / האטה יוגה פרדיפיקה / אופנישדות וכו’.
 2. האנטומיה של הגוף הפראני
 3. האנטומיה של הגוף המנטלי
 4. מודל הגונות
 5. מודל הקושות

תחת קטגוריה זו ניתן להכליל גם אירוודה תזונה וצמחי מרפא

40 שעות

פיזיולוגיה אנטומיה ופסיכולוגיה – תפקוד תקין ופתלוגיות
 1. מערכת העצבים
 2. מערכת הדם
 3. מערכת הנשימה
 4. מערכת החיסון והמערכת הלימפטית
 5. מערכת הורמונלית
 6. מערכת שריר שלד
 7. נפש
 8. ראיית המכלול: הבנת הקונטקסט החברתי, משפחתי, אישי של ההתמודדות עם משבר בריאות

ניתן להתייחס למערכות הגוף הרלוונטיות בהתאמה לקורס

50 שעות

התנהלות מקצועית
 1. ניהול שיחה ראשונית
 2. חקר פתולוגיה – Research Literacy (ארגון מורי היוגה יעמיד המלצה לאתרים מהימנים למחקר בתחומים אלו).
 3. שאלון מקדים
 4. אבחון
 5. קביעת תוכנית עבודה ומטרות
 6. תיעוד ומעקב אחרי מטרות הטיפול
 7. גבולות מקצועיים ואתיקה
 8. הבנת הקשר הטיפולי
 9. התנהלות מקצועית מול עמיתים מתחומי טיפול אחרים
 10. כלים לחוסן ושמירה עצמית עבור המורה
 11. מודלינג *- case study מנוהל על ידי המורה (מומלץ להשקיע בכך לפחות 5 שעות)
35 שעות

פרקטיקום והדרכה
 1. 95 שעות התנסות מעשית
 2. 10 שעות תיעוד
 3. 7 שעות חניכה קבוצתית
 4. 3 שעות חניכה אישית
115 שעות

 

הכרה במורה: משתתפים שאינם מורים מוכרים ליוגה יקבלו בתום הקורס תעודת השתתפות בלימודי התמחות ביוגה תרפיה.

מורים מוכרים ליוגה על ידי הארגון  יקבלו תעודת – מורה ליוגה תרפיה. מורים אלו אינם רשאים להציג את עצמם כיוגה תרפיסטים לפני שהשלימו 200 שעות של קורסי ההתמחות.
במידה ומורה מוכר ליוגה השלים את קורס הבסיס וצבר 200 שעות קורסי התמחות הוא יהיה מוכר כיוגה תרפיסט.ית 

* בכפוף לנסיבות חריגות ניתן יהיה לקבל אישור לקיים חלקים נרחבים יותר מהקורס באופן מקוון.